OpenSondage
Make your polls
HomeExampleContactAboutAdminfrench english spanish german

GDR SOC SIP Meeting and Lunch

Initiator of the poll : Marie-Minerve Louerat

Comments :
Please indicate here whether you will participate to the GDR SOC SIP day 23 October 2014 Paris.
UPMC, Tower 26, 25-26, room 105.
Day and lunch.
Topic : Smart Power ICs

If you want to vote in this poll, you have to give your name, choose the values that fit best for you
(without paying attention to the choices of the other voters) and validate with the plus button at the end of the line.

I will participate in the morning I will have lunch I will participate in the afternoon
Marie-Minerve Louerat OK OK OK
Sylvain Feruglio OK
Ramy ISKANDER OK OK OK
Haralampos Stratigopoulos OK OK OK
Dimitri Galayko OK OK OK
Yasser Moursy OK OK OK
Olivier Tsiakaka OK OK OK
Habib MEHREZ OK OK OK
Mohammed Bedier OK OK OK
Wilfried Dron OK OK OK
Armine Karami OK OK OK
cristell Maneux
Smriti Joshi OK OK
JB Kammerer OK OK OK
Tamer BADRAN OK OK
EMERA, Nevin OK OK OK
Zhi WANG OK OK OK
Chuan SHAN OK OK OK
Yao LI OK OK OK
Alhassan SAYED OK OK OK
ESHRA Islam OK OK OK
GNEITING, Thomas OK OK OK
LENOIR, Dominique OK OK OK
CAPY, Florence OK OK OK
Hao ZOU OK OK OK
SEEBACHER, Ehrenfried OK OK OK
Veljko Tomasevic OK OK OK
STEFANUCCI, Camillo OK OK OK
BUCCELLA, Pietro OK OK OK
Bruno GUEGAN OK OK OK
Pierre Tisserand OK OK OK
Addition 30 27 29
Best choice

Meilleur choix The best choice at this time is: I will participate in the morning with 30 votes.

Add a comment in the poll:

Name :

Université de Strasbourg. Creation: Guilhem BORGHESI. 2008-2009